In mijn eigen woorden een woordenboek “huis kopen in Spanje” de meest voorkomende Spaanse benamingen. (Zal regelmatig aangevuld worden)

Nota Simple:  Nota Simple is een uittreksel van de eigendomsakte. Hierin staat de wettige eigenaar en ook of er schulden of een hypotheek op de woning rust. Ook worden de grootte van het huis en grondstuk benoemd. Uw advocaat zal bij een aankoop de laatste Nota Simple opvragen over de laatste stand van zaken zodat u de woning schuldenvrij koopt.

Escritura: Escritura is een eigendomsakte die ingeschreven staat bij het Register en waar u als nieuwe eigenaar wordt geregistreerd. Hier zijn leges aan verbonden, meestal heeft uw advocaat deze in zijn werken meegenomen. Deze zal dan ook aantonen dat de verschuldigde belastingen (I.T.P. en I.V.A.) betaald zijn. Over het algemeen duurt het een aantal maanden eer u ingeschreven bent en uw Escritura terug krijgt.

Catastro: Catastro is ongeveer hetzelfde als in Nederland het kadaster. Hier kan de agent/makelaar een situatie schets opvragen met daarop de grenzen van het perceel en de oppervlakte van de bebouwing. Het kan zijn dat er verschillen zijn tussen het Catastro en het Registro. Soms zijn aanbouwen en/of zwembaden nog niet vermeld omdat ze nog niet geregistreerd zijn. Ook loopt het register een aantal jaren achter. Belangrijk: Vanaf augustus 2014 is er een nieuwe wet voor zaken die illegaal zijn gebouwd en die pas na 15 jaar legaal te maken zijn. Was hiervoor 4 jaar.

Número de Indentificación de Extranjeros – NIE: Samen met het paspoort/ID moet u bij de notaris een NIE overhandigen als u een huis wilt kopen in Spanje. Deze NIE kan bij de politie worden aangevraagd bij de afdeling “Extranjeria”. Het beste is om daar, indien mogelijk, een afspraak voor te maken en het daartoe bestemde formulier op te halen. Als u die ingevuld hebt moet u eerst de leges gaan betalen. Ook dient u er rekening mee te houden dat u een kopie van uw paspoort/ID en een pasfoto meeneemt. Ook het originele paspoort/ID moet u kunnen laten zien. Ook kunt u dit laten regelen door uw advocaat maar daar zitten dan wel kosten aan verbonden. Met deze NIE kunt u ook een auto of telefoon abonnement kopen.

Certificado de registro de cuidano de la Unión – Residencia: Deze residencia dient u aan te vragen indien u langer dan 3 maanden aaneengesloten in Spanje verblijft, dan bent u volgens de wet een resident. U bent dan ook verplicht om deze aan te vragen. Ook bent u volgens de wet verplicht u uit te schrijven in eerdere woonland/gemeente en in te schrijven in de gemeente waar u nu woont. Een residencia geeft aan dat u een inwoner van Spanje bent, daarbij neem je niet de Spaanse nationaliteit aan. Je houdt uw eigen paspoort/ID en nationaliteit.

Fiscaal Resident: Indien u meer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijft bent u ook fiscaal resident in Spanje. Dan betaalt u dus uw belastingen in het land waar je woont. Doordat er belastingverdragen zijn tussen landen zal u nooit dubbele belasting betalen.

Licencia de Primera Ocupacion – LPO: Dit is een certificaat dat wordt afgegeven als de bouw van een huis aan de hand van de tekeningen van de architect is voltooid en aan alle bouwtechnische eisen en voorschriften voldoet. Veelal hebben de huizen in een dorp en urbanisatie dit certificaat, en soms ook huizen in het buitengebied. Dit certificaat geeft aan dat dit huis 100% legaal gebouwd is.

Asimilado Fuera de Ordenación – AFO:  Wordt ook wel SAFO en of DAFO genoemd maar valt onder dezelfde wetgeving. De huizen die geen LPO (hierboven beschreven) hebben zijn in principe illegale woningen in Andalusië. Met deze AFO worden deze woningen gereguleerd. Dit certificaat is een schriftelijke bevestiging van de gemeente omtrent de juridische en administratieve situatie van het huis en bijgebouwen. Oftewel is dit een gedoogcertificaat dat het bouwwerk daar mag staan en dat er nooit geen juridische sancties kunnen komen tegen dit bouwwerk. Lees mijn blog over de AFO.

Certificados de Eficiencia Energetica – CEE: Is een energie certificaat die bij elke verkoop overlegd dient te worden dooe de verkoper, deze wordt u weer overhandig door uw advocaat.

Empadronamiento: Dit is een inschrijving bij de gemeente waar je verblijft. Oftewel een registratie in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is vaak heel makkelijk te doen in het gemeentehuis van je toekomstige woonplaats.Er kan soms naar een Empadronamiento gevraagd worden bij bijvoorbeeld het verlengen van je paspoort en/of het kopen van een auto.

Ayuntamiento: Is het gemeentehuis waar alle informatie op te vragen is omtrent stadsplanning.

Impuestos: Belastingen. Er zijn verschillende belastingen waar u rekening mee dient te houden ;-).

  • Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) – Onroerendgoed belasting
  • Impuestos sobre Transacciones Patrimoniales (ITP) & Impuestos sobre el Valor Añadido – zijn belastingen te betalen op tweedehands woningen of nieuwbouw woningen.
  • Impuestos sobre la Renta de Personas Fisicas (IRPF) – indien u resident in Spanje bent dient u aangifte te doen van uw wereldinkomen. Laat een goede gestor u voorlichten.
  • Impuestos municipales – Gemeentelijke belastingen zoals wegenbelasting, belastingen op bouwwerken, e.d.
  • Plus Valia – Belasting over de waardevermeerdering van uw grond. Hiervan is de Valor Catastral (Kadastrale waarde) het uitgangspunt.

Mocht u nog woorden tegen komen die te maken hebben met een huis kopen is Spanje en waar u een simpele uitleg van wilt dan hoor ik dat graag?

Print Friendly, PDF & Email