Procedures
Indien u besluit een huis of bouwperceel in Spanje te kopen is het handig om een aantal zaken vooraf te weten. Onderstaand een overzicht van de kosten en belastingen (prijswijzigingen voorbehouden) en andere informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie.
Bestaande bouw
Bij de overdracht van bestaand onroerend goed moet je twee belastingen en diverse leges betalen. Grofweg kun je rekenen op ongeveer 10% kosten van het aankoopbedrag, exclusief de extra kosten voor een hypotheekakte en de kosten van juridische bijstand door een advocaat of gestor.
Notariskosten

Je betaalt de notaris een honorarium waarvan de hoogte is vastgelegd in een officiële schaal voor de Escritura de Compraventa. Als er een hypotheek op het object rust brengt dat een extra akte en extra kosten met zich mee.

Objectregistratie

Dit zijn leges inzake de registratie van het object in het officiële Registro de la Propiedad (kadaster). Deze leges zijn ongeveer even hoog als de notariskosten. Een gestor of advocaat kan je vooraf de exacte bedragen vertellen.

Overdrachtsbelasting

Deze overdrachtsbelasting is vastgesteld op 8% van de in het contract vermelde waarde.

Kosten gestor/advocaat. Gemiddeld liggen de kosten op ongeveer 1% van het vermelde bedrag in de akte.

Nieuwbouw

IVA Bouwbelasting

(= Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
Naast de kosten van een bouwvergunning berekent de gemeente ongeveer 2% belasting over de door de architekt/aannemer opgegeven bouwkosten van uw toekomstige woning. Het percentage kan varieren per gemeente.

Escritura de Obra Nueva

Zodra de bouw wordt opgeleverd, dient er door de notaris een Escritura de Obra Nueva te worden opgemaakt. Over de in deze Escritura opgenomen waarde wordt 0,5 % belasting geheven.

Kosten advocaat/gestor

Gemiddeld liggen de kosten op ongeveer 1% van het bedrag in de akte.

Gemeentelijke woonvergunning

Licencia de Primera Ocupación genoemd.
Bedrag varieert per gemeente, het is ongeveer 0,90 euro per bebouwde m2.

Hypotheken

We hebben contact met een aantal banken ter verkrijging van een hypotheek. Net zoals in Nederland/België zal er een taxatie van het object moeten plaatsvinden. De kosten van deze taxatie zijn voor de kopers.

Let wel dat huizen in de campo (platteland, dus niet in een urbanisatie) meestal maar tot 60% of 70% gefinancieerd kunnen worden – sommige (buitenlandse) banken bieden soms 80% financiering aan – en dat er net zoals in Nederland documenten overlegd moeten worden ter bepaling van uw kredietwaardigheid!

Er zal een aparte hypotheekakte worden opgesteld bij de notaris, de exacte kosten hiervan worden bepaald door de hoogte van de hypotheek. De kredietinstelling kan u exact vertellen hoe hoog deze kosten zullen zijn.

N.I.E. Nummer

Número de Identificación de Extranjeros genoemd:

Indien u in Spanje financiële belangen heeft, bijvoorbeeld bij een (tweede) huis, dient u in het bezit te zijn van een NIE-nummer. Een NIE-nummer dient u te gebruiken en te vermelden bij alle commerciële handelingen en belastingaangiftes, zoals bij het:

  • kopen of verkopen van een woning;
  • betalen van de onroerende zaakbelasting;
  • aanvragen van een hypotheek;
  • afsluiten van een verzekering;
  • openen van een bankrekening;
  • invoeren of op naam stellen van uw auto;
  • aanvragen van telefoon, gas, water en elektra.
Wij zijn er om u verder te helpen!
Heeft u vragen? Stel ze hieronder

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Print Friendly, PDF & Email