Inkomsten uit een woning in Spanje.

Inkomsten uit onroerende zaken en bedrijfsactiviteiten – fiscale hervorming in Spanje 2015

 Definitie Spaans fiscus: Inkomsten uit kapitaalinvesteringen zullen beschouwd worden als inkomsten uit verhuur of vastlegging of overdracht van gebruiks- of genotsrechten over landelijke of stedelijke onroerende zaken of zakelijke rechten daarop, waarvan de belastingplichtige de eigenaar is en niet onderhevig zijn aan economische activiteiten die door de belastingplichtige worden uitgevoerd.

De inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen wordt beschouwd als inkomsten uit kapitaalinvesteringen uitgezonderd indien de volgende omstandigheden zijn gelijktijdig voordoen:

  1. Dat tijdens de ontwikkeling van de activiteit er ten minste een lokaal exclusief wordt gebruikt voor het beheer van de verhuurde woningen.
  1. Dat er tenminste een persoon een voltijds arbeidscontract heeft voor het uitvoeren van zulk beheer.

Indien er voldaan wordt aan beide voorwaarden, zullen de inkomsten die daaruit bekomen worden, beschouwd worden als economische inkomsten.

Fiscale hervorming in Spanje 2015

Vanaf de goedkeuring van de fiscale hervorming 2015, kan het verhuren van een onroerende zaak enkel worden beschouwd als inkomsten indien ten minste een persoon een voltijds arbeidscontract heeft die verantwoordelijk is voor het beheer van de activiteit, maar het zal niet nodig zijn om een over een lokaal  te beschikken exclusief voor het beheer van de verhuurde woningen.

Belastingen opgenomen in de facturen voor het verhuur van woningen

  • Indien de woning gebruikt wordt als woonruimte, dient de huur geen btw of inhoudingen te omvatten.
  • Indien de woning een ander gebruik heeft dan woonruimte, met andere woorden, een commercieel gebruik, bijvoorbeeld handelsruimte of kantoor, dan moet de factuur die afgegeven wordt aan de huurder, de desbetreffende belastingen en inhoudingen omvatten.

Belasting in Spanje: Belastingpercentages (algemene norm)

  • BTW – de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) in de verhuur van lokalen is nu 21%.
  • Inhoudingen inkomstenbelasting (IRPF): in 2015 komt dat op 20% . Deze zou verminderen tot 19% voor het jaar 2016.

logo_arcos-lawyers

ARCOS & LAMERS ASOCIADOS
AVDA. RICARDO SORIANO Nº12
EDIF… MARQUÉS DE SALAMANCA,1º-3.
29600 MARBELLA.
T:+(34)952.77.50.10
[email protected]
www.arcos-lamersasociados.com

Print Friendly, PDF & Email