Te betalen belasting bij aankoop van een huis in Spanje.

Te betalen belasting bij aankoop van een huis in Spanje.  

logo_arcos-lawyers

18 december 2014

Als je een woning koopt in Spanje, ben je er nog niet met het betalen van de koopsom. Er komt nog veel meer bij kijken alvorens je je de gelukkige eigenaar van een nieuwe woning onder de Spaanse zon kunt noemen.
Zo moet je denken aan de honoraria van een notaris in Spanje. Deze zijn gebaseerd op onder meer het aantal pagina’s van de koopakte, de comparanten en de verkoopprijs van het Spaanse onroerend goed object.

Kosten eigendomsregister
Daarnaast wordt een tarief gerekend om je als nieuwe eigenaar van een woning in Spanje te laten registreren in het Eigendomsregister (in het Spaans: Registro de la Propiedad) van de locatie waarin uw nieuwe woning gelegen is. De bedragen doorgaans een klein percentage van de aankoopsom.

Belastingplichtig
Met deze registratie wordt je ook belastingplichtig. De aangifte moet je zelf verzorgen. Je wordt er niet door de Spaanse belastingdienst aan herinnerd. In Spanje is de aankoop van een eigendom, afhankelijk van de kwalificatie ervan, onderworpen aan een overdrachtsbelasting.

In het Spaans wordt deze belasting op de overdracht van een bestaande woning Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP of, bij een nieuwbouwwoning Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA (BTW in het Spaans) genoemd. Daarnaast is er het Zegelrecht (Actos Jurídicos Documentados A.J.D.).

Per 1 januari 2013 en gedurende het jaar 2013, werden in Spanje nieuwe belastingmaatregelen getroffen voor zowel residenten als niet-residenten, bedrijven of particulieren, in Spanje.

Overdrachtsbelasting in Spanje (Andalucía)
Bij overdracht van woningen met 1 of 2 garages wordt de overdrachtsbelasting als volgt berekend:

WAARDE                                                                 TARIEF
Tot 400.0000 EUR                                                    8 %
Vanaf 400.000,01 EUR tot 700.000 EUR               9 %
Vanaf 700.000,01 EUR en hoger                           10 %

De aangifte van de overdrachtsbelasting wordt ingediend bij het belastingkantoor van de specifieke autonome regio in Spanje waar het eigendom is gesitueerd. Dit betekent dat de hoogte van de overdrachtsbelasting kan variëren van regio tot regio. De hierboven vermelde cijfers zijn van toepassing op woningen gesitueerd in Andalusië.

BTW- of IVA-afdracht bij koop van onroerende zaken
Het afdragen van de belasting op toegevoegde waarde, in het Spaans afgekort met IVA, bij de eerste overdracht van een nieuwgebouwde woning van de projectontwikkelaar gaat gepaard met zegelrecht, de Actor Jurídicos Documentados (AJD).

Het in Spanje geldende IVA-tarief op een woning bedraagt 10 procent. Het zegelrecht in Andalusië is bijvoorbeeld 1,5 procent van de aankoopsom.

IVA op grond of plots
De IVA op aankoop van percelen, stukken grond, terreinen of plots ligt met 21 procent een stuk hoger.

Vragen
Aankoop van een woning in Spanje en alle kosten die daarbij komen kijken is een ingewikkelde materie. Neem daarom vandaag nog contact met het Spaans Nederlandstalig advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados en ontvang een vrijblijvende offerte met de beschrijving van de belastingen en kosten voor de aankoop van uw woning in Spanje.

logo_arcos-lawyers

 ARCOS & LAMERS ASOCIADOS
AVDA. RICARDO SORIANO Nº12
EDIF… MARQUÉS DE SALAMANCA,1º-3.
29600 MARBELLA.
T:+(34)952.77.50.10
[email protected]
www.arcos-lamersasociados.com

 

Print Friendly, PDF & Email